Zbog porasta broja malignih melanoma, svi mladeži zahtevaju redovno praćenje od strane dermatologa, ali je veoma važan i samopregled mladeža. Dermatolog će uputiti pacijenta na šta je potrebno obratiti paznju i na koji način se prate mladeži primenom ABCDE pravila.

U našoj praksi primena dermatoskopije se pokazala kao veoma korisna i pouzdana metoda, uz pomoć koje se sa znatno većom sigurnošću mogu dijagnostikovani promene na koži, a pre svega razlikovati maligni melanomi od drugih, benignih promena kože. Pored ranijeg otkrivanja melanoma, dermatoskopija doprinosi otkrivanju i drugih tumora kože, a samim tim i višem procentu izlečenja.