Lipoliza je nehirurška metoda reoblikovanja tela koja se sprovodi kod osoba koje imaju lokalne masne naslage, koje je nemoguće ukloniti vežbanjem ili dijetama. Podrazumeva primenu većih količina koktela u kojima je glavni sastojak FOSFATIDILHOLIN koji dovodi do hemijskog razlaganja masnih naslaga. Fosfatidil holin je derivat soje i prirodna je supstanca koja se nalazi i u ljudskom organizmu gde ulazi u sastav ćelijskih membrana. Fosfatidilholin ima ADIPOCITOLIČKI efekat, što znači da dovodi do razgradnje masnih ćelija čiji se sadržaj potom oslobađa i putem krvi dospeva u jetru gde se metaboliše.Za razliku od drugih metoda koje dovode do smanjenja veličine masnih ćelija, lipoliza dovodi do smanjenja njihovog broja. Upravo je to razlog zašto ova metoda ima dugotrajan rezultat.

KOLIKO TRETMANA JE POTREBNO ?

Lipoliza se sprovodi u intervalima od 4 -8 nedelja. Broj procedura je individualan i zavisi od postignutih rezultata.Obično se radi 2-4 tretmana.

KADA SE MOGU VIDETI PRVI EFEKTI ?

S obzirom da se lipolizom podstiče process razlaganja masti koji se odvija tokom 4-8 nedelja, prvi efekti se mogu videti tek nakon 4 nedelje

KAKVI SU REZULTATI ?

Obim tretirane regije se smanjuje za nekoliko centimetara. Ukoliko vodite računa o svojim navikama, a posebno o ishrani, ova metoda daje dugotrajne rezultate

NEŽELJENI EFEKTI:

Otok, bol i crvenilo koji su najintenzivniji tokom prvih 48-72h nakon lipolize, a nakon toga se potpuno povlače.

KONTRAINDIKACIJE:

-hronična oboljenja srca, jetre, bubrega

-dijabetes

-poremećaj koagulacije krvi

-primena Heparina, Trentala, Aspirina, Brufena...

-skonost ka alergijskim reakcijama, kao i alergija na neke od supstanci koje ulaze u sastav koktela

-trudnoća I laktacija

Lipoliza bi trebalo da se obavlja u lekarskim ordinacijama od strane obučenog lekara